Inese Liepiņa

Inese Liepiņa

Izglītība:

2006.gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa Universitāti, Rehabilitācijas fakultāti, Fizioterapijas specialitāti
Sertifikāts ir sertificēts fizioterapeits kopš 2008.gada.

Darba pieredze:

Fizioterapeite Vijas Tračumas fizioterapeita privātpraksē Vingrot.lv
Fizioterapeite NRC "Vaivari"
Fizioterapeite SIA "Jūrmalas slimnīca"
Fizioterapeite SIA "RK",

Papildus izglītība

Lai paaugstinātu kvalifikāciju Inese regulāri apmeklē Latvijas Fizioterapeitu asociācijas sēdes, kā arī dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus:

2008.g. kvalifikācijas paaugstināšanas kurss „Cerebrālās triekas etioloģija, epidemioloģija, klīniskā un funkcionālais novērtējums”
2008.g. kvalifikācijas paaugstināšanas kurss „Mugurkaula aktīvā/pasīvā kontrole”
2008.g. 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine

2007.g. kvalifikācijas paaugstināšanas kurss „Manuālās tehnika pielietošana iespējas”


 .